Přejít k obsahu


Stabilita trakčního pohonu - přehled řešení používaných ve světě.

Citace:
JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Stabilita trakčního pohonu - přehled řešení používaných ve světě.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability of the traction drive - an overview of the solutions used in the world.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá odolností trakčního pohonu s asynchronním motorem vůči kmitům v napěťovém meziobvodu v závislosti na způsobu řízení pohonu. Byla zkoumána převážně zahraniční literatura a trendy poslední doby. Na závěr je provedeno shrnutí.
Abstrakt EN: The report deals with the resistance of the traction drive with asynchronous motor against oscillations in the voltage dc-link circuit, depending on the drive control. Foreign literature and recent trends were investigated. Finally, the summation is performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička