Přejít k obsahu


Energetický model vozidla - fixace parametrů

Citace:
JANDA, M., STREIT, L., TALLA, J. Energetický model vozidla - fixace parametrů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The energy vehicle model - fixation of parameters
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Luboš Streit , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje modely vozidel vyvinuté zejména pro dimenzování zdrojů energie na vozidle a návrhy inteligentního power managementu vozidla. Parametry modelů byly zafixovány na základě porovnání simulovaných výsledků s měřeními provedenými na skutečných vozidlech. Na základě zkušeností se stávajícími modely je navržena koncepce nového komplexního simulátoru.
Abstrakt EN: The report describes vehicle models developed especially for the dimensioning of energy sources in the vehicle and design of intelligent power management vehicle. Model parameters were fixed based on the comparison of the simulated results with measurements carried out on real vehicles. Based on experience with the existing models design of the new complex simulator is proposed .
Klíčová slova

Zpět

Patička