Přejít k obsahu


Analýza a ověřování specifik pro vytvoření testovacího prostředí

Citace:
FATKA, J., HOUDOVÁ, L. Analýza a ověřování specifik pro vytvoření testovacího prostředí. Plzeň, ZČU v Plzni : ČNRDD, 2013. 33 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and specifics validation for creating a test environment
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Jiří Fatka , Ing. Lucie Houdová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Základním úkolem testovacího centra by s ohledem na vlastní systémy registrů měla být tímto především komunikační podpora. Vzhledem k aktuální situaci ve světě se konkrétně jedná o testovací centrum EMDIS, který definuje otevřenou specifikaci protokolu pro elektronickou komunikaci mezi registry. Jedním z důvodů potřebnosti tvorby je testování vlastní komunikace s ohledem na změny ve standardu EMDIS a druhým je testování komunikace s dalším HUBem (registrem dárců v cizí zemi). Při zavádění může docházet ke vzniku mnoha různých chyb, které by využíváním testovacího prostředí měly být odstraněny. Tato zpráva proto popisuje analýzu specifik a potřebných nástrojů pro vytvoření potřebného testovacího prostředí.
Abstrakt EN: The basic task of the test center, in light of its own registry systems, should be particularly communication support. Given the current situation in the world specifically to a testing communication of EMDIS, which defines an open protocol specification for electronic communication between registers. One reason for the necessity of creating the center is the possibility of testing with regard to changes in the EMDIS standard and the second is possibility for testing communication with another HUB (donor registry in a foreign country). During connecting can be generated many different errors that should be removed by using the test environment. This report therefore provides an analysis of the specifics and tools needed to create the necessary test environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička