Přejít k obsahu


Aktivizace studentů ve výuce - Extreme Collaboration

Citace:
SIMBARTL, P. Aktivizace studentů ve výuce - Extreme Collaboration. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 27-31. ISBN: 978-80-261-0281-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student-activating teaching methods - Extreme collaboration
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Simbartl ,
Abstrakt CZ: S postupem doby vlastní více žáků tablet či smartphone. Tyto zařízení (smartphone) nebývají ve výuce často vítána, ale s použitím aplikace Extreme Collaboration je možné zařízení zapojit do výuky. K využití je nutná aplikace Smart Notebook a vhodná je i interaktivní tabule. Za pomocí mobilních zařízení, internetu a počítače s aplikací je ve výuce možné sdílet nápady ve formě textu a obrázku přímo do sešitu Smart Notebooku a zobrazit ho tak celé třídě a následně i uložit. Tato aplikace zapojí do výuky nejen zařízení, ale i žáky.
Abstrakt EN: Over time, more students own tablet computer or smartphone. These devices (smartphone) are not often allowed in the classroom, but using the application Extreme Collaboration is possible to plug into teaching. The recovery is needed Smart Notebook and appropriate is an interactive whiteboard. Through mobile devices, the Internet and computer applications in the classroom can share ideas in the form of text and images directly into the workbook Smart notebook and display it as a whole class and also saved. This application involved in teaching mobile devices and students.
Klíčová slova

Zpět

Patička