Přejít k obsahu


ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Citace:
VRBÍK, V., MAYER, L., KOZMÉR, T. ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie. 2010.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ICT in the educational process, modern didactic theory
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. Ing. Václav Vrbík CSc. , Mgr. Lubomír Mayer , Mgr. Tomáš Kozmér
Abstrakt CZ: Seznámení s pedagogickými přístupy k problematice obecného vzdělávání, vzdělávání s podporou informačních technologií včetně multimediálních prvků, s možnostmi vlastního profesního rozvoje s pomocí internetu a internetové komunikace, seznámení s on-line informačními zdroji a stránkami školských institucí a jiných projektů zaměřených na podporu vzdělávání. Vyhledávání informací na internetu včetně vyhledávání obrázků, produktů a práce s on-line mapou. Seznámení s některými on-line projekty zabývajícími se distanční výukou VLE včetně prostředí. Možné problémy při užívání internetu. Přístupy k výuce doplněné o prvky informačních technologií. Tvorba webů ve školním prostředí, obecné seznámení s teoretickými zásadami tvorby, základy HTML/XHTML a práce s vizuálními nástroji pro tvorbu webů.
Abstrakt EN: Familiarization with pedagogical approaches to general education, education using information technology including multimedia, self-professional development with the help of the Internet and online communication, introduction to on-line information sources and sites of educational institutions and other projects aimed at promoting education. Searching for information on the Internet, including image search, products, and work with on-line map. Acquaintance with some on-line projects dealing with distance learning including VLE environments. Possible problems in using the Internet. Approaches to teaching, complemented by elements of information technology. Creating your web site in the school environment, general introduction to the theoretical principles of web page creation, basic HTML / XHTML and working with visual tools for creating web sites.
Klíčová slova

Zpět

Patička