Přejít k obsahu


Remote controlled 3-way HF attenuator box

Citace:
TURJANICA, P., VOBORNÍK, A., HOLÍK, M. Remote controlled 3-way HF attenuator box. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remote controlled 3-way HF attenuator box
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. Aleš Voborník Ph.D. , Ing. Michael Holík ,
Abstrakt CZ: Elektronicky řízený třícestný vysokofrekvenční atenuátor slouží k testování řídících jednotek s VF vstupy pro pásma GSM, GPS a WiFi. K zařízení lze připojit vnější anténu, nebo referenční zdroj signálu prostřednictvím konektorů. Ve 190ti 0.5dB krocích pak lze řídit útlum VF signálu, prostřednictvím USB rozhraní. Útlum je signalizován rychlostí blikání LED signalizace. Box umožňuje připojení dalších signálů (napájecích, komunikačních) přes VF filtrační obvody. K dispozici je knihovna ovládacích funkcí.
Abstrakt EN: Electronically controlled three-way RF attenuator is used to test controllers with RF input for band GSM, GPS and WiFi. It can be connected an external antenna or the reference signal source via connectors. By 190 0.5 dB steps can be controled the attenuation of RF signal, via the USB interface. Attenuation is indicated by the LED flashing speed signaling. Box allows connection of other signals (power, communications) through RF filter circuits. There is a library of control functions available.
Klíčová slova

Zpět

Patička