Přejít k obsahu


Řídící elektronika DPF pro 24 voltový systém

Citace:
KOSTURIK, K., ELIS, L., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Řídící elektronika DPF pro 24 voltový systém. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The control unite of the DPF 24 volt system
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Luděk Elis , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Komplexní systém, kde je veškerá řídící elektronika filtru pevných částic umístěna v jednom pouzdru. V tomto řešení je kladen velký důraz na robustnost řešení, protože umístění jednotky je plánováno v prostoru podvozku vozidla. Systém tak splňuje stupeň krytí IP 65. Toto řešení je primárně určeno tam, kde není potřeba řešit dobíjení zdroje, který používá systém pro regeneraci DPF. Typické nasazení je na vozidla v železniční dopravě, kde díky systému provozu je dostatek energie, která může být použita k regeneraci.
Abstrakt EN: A complex system, where all control electronics particulate filter placed in one case. Solutions puts great emphasis on robustness, because the location of the unit will be in the area of the vehicle chassis. The system thus meets protection class IP 65. This solution is primarily intended for systems that do not need to address the charging of the source which is used for regeneration of the DPF. Typical application is for vehicles in rail transport, where is sufficient energy that can be used for regeneration.
Klíčová slova

Zpět

Patička