Přejít k obsahu


Systém pro měření vibrací v prostoru výfuku

Citace:
KOSTURIK, K., ELIS, L., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Systém pro měření vibrací v prostoru výfuku. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The system for measuring exhaust vibration
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Luděk Elis , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: V rámci projektu systému DPF bylo potřeba znát jakým vlivům musí odolávat zařízení, přímo připojené k výfuku. Z tohoto důvodu bylo potřeba vytvořit systém pro měření vibrací, který by byl funkční v průběhu jízdy vozidla. Systém se skládá z čidla ? analogového tříosého akcelerometru a jednotky pro zpracování naměřených signálů, připojitelné k PC. Vlastní vyhodnocení měření pak probíhá offline mimo vozidlo.
Abstrakt EN: The project DPF system was necessary to know what influences must to resist the device directly connected to the exhaust. For this reason, it was necessary to create a system for measuring vibration that would be functional during the ride. The system consists of sensors - an analog three-axis accelerometer and a unit for processing the measured signals and allowing it to connect to the PC. Self-evaluation of the measurement is offline outside the vehicle.
Klíčová slova

Zpět

Patička