Přejít k obsahu


1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results and measured data

Citace:
ČIBERA, V., LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J. 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results and measured data. In EPJ Web of Conferences, EFM13- Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results and measured data
Rok vydání: 2014
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Václav Čibera , Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje simulaci hydraulického systému jako celku pomocí systému složeného z několika prvků. Rozhodujícím kritériem pro náš přístup k vývoji softwaru, který je vyvíjen pro celý systém, je jeho rychlý návrh, sestavení a simulace pro různé okrajové podmínky. Z těchto důvodu je vyvíjena "drag and drop" termohydraulická knihovna v programu MATLAB/Simulink. Dalším stěžejním bodem je zapracování výsledků do jednotlivých prvků získaných z CFD simulace a naměřených dat z kalometrickém tunelu. Pro simulaci vyvinutého softwaru je navržen jednoduchý příklad chladícího okruhu. Výsledky jsou uvedeny pro různá složení chladící kapaliny a různé otáčky čerpadla.
Abstrakt EN: In this paper is reported the way of simulation of thermohydraulic systems as whole real systems consisting of many parts. The crucial demand in our approach was to develop a software within the whole thermohydraulic system could be quickly designed and simulated under different conditions. Therefore, new graphical "drag and drop" thermohydraulic library is being developed under MATLAB/Simulink. Pivotal point in our approach was the incorporation of results obtained in CFD simulations and the incorporation of measured data from calorimetric tunnel. Designed and simulated easy cooling circuit is shown as an example of application of developed software. The results for various composition of cooling fluid and various RPM of pump are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička