Přejít k obsahu


Studie využití alternativních paliv pro pohon malých proudových motorů

Citace:
HOCKO, M., POLANSKÝ, J., GÁŠPÁR, R., SEDLÁČEK, J. Studie využití alternativních paliv pro pohon malých proudových motorů. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marián Hocko PhD. , Doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D. , Ing. Roman Gášpár , Ing. Jan Sedláček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie se zabývá zkoumáním současného stavu paliv používaných v leteckých a transformovaných motorech. Zpráva zahrnuje studii používaných paliv. Dalším bodem studie je popis možností použití alternativních paliv. Studie také obsahuje porovnání efektivnosti motorů s použitím alternativních paliv, hlavně biopaliv. V studii bylo dokázáno, že tento typ motoru dokáže pracovat i s jinými typy alternativních paliv a je vhodný pro uskutečnění dalších cílů projektu. Tato studie slouží k plnení dílčích cílu projektu TAČR CK TE01020036.
Klíčová slova

Zpět

Patička