Přejít k obsahu


Manuální spínač pro testování DPF filtrů

Citace:
KOSTURIK, K., ELIS, L., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Manuální spínač pro testování DPF filtrů. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manual switch for testing DPF filters
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Luděk Elis , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Pro účely testování vlastností regeneračních trubic bylo potřeba vyvinout zařízení, umožňující trubice připojovat a odpojovat od zdroje elektrické energie na přesně definovanou dobu . Prioritou bylo jednoduché ovládání, možnost jednoduchým způsobem měnit dobu sepnutí a samozřejmě možnost nouzového odpojení. Další využití zařízení v rámci projektu je pro demonstraci funkčnosti systému DPF mimo vozidlo.
Abstrakt EN: For testing purposes regeneration tubes was necessary to develop a device that allows connect and disconnect the tube from the power source at a precisely defined period of time. The priority was simple operation, emergency shutdown and able to change the activation time. Another device usage of the project is to demonstrate the functionality of the DPF system without the vehicle.
Klíčová slova

Zpět

Patička