Přejít k obsahu


Characterization of Heat-resistant Geocement based on Potassium Silica Solution

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KADLEC, J., POLA, M., NOVOTNÝ, P., PODMANICKÁ, S., ČEKALOVÁ, M., KULLOVÁ, L., RIEGER, D. Characterization of Heat-resistant Geocement based on Potassium Silica Solution. In Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 230-234. ISBN: 978-3-03785-795-3 , ISSN: 1660-9336
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of Heat-resistant Geocement based on Potassium Silica Solution
Rok vydání: 2013
Místo konání: Durnten-Zurich
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Michal Pola , Ing. Pavel Novotný , Bc. Stanislava Podmanická , Ing. Marcela Čekalová , Ing. Lucie Kullová , Ing. David Rieger
Abstrakt CZ: Výzkum a vývoj je zaměřen na přípravu částicového kompozitu na bázi hlinitokřemičité matrice tvořené jemným metalupkem a vodným roztokem křemičitanu draselného tj. systému K2O-Al2O3-SiO2. Soubor analytických nástrojů (XRF, XRD, SEM, BET, velikost částic) byl použit pro identifikaci chemicko-fyzikálních vlastností vstupních surovin. Charakterizace připraveného materiálu spočívala v určení mechanických vlastností výsledného kompozitu po teplotní expozici do teplot 1000, 1100 a 1230°C a stanovení termomechanických vlastností (smrštění/roztažnost) v rozsahu 30-1000°C. Geopolymerní kompozit vykazoval během teplotní expozice v režimu 3°C/min. do 1000°C smrštění do 1,5% a vykazuje vyhovující teplotní odolnost.
Abstrakt EN: The aim of this paper is detailed description of synthesis geocement composite material based on K2O-Al2O3-SiO2 system and characterization its thermal properties. The series of analytic tools were used (XRF, XRD, SEM, BET, particle-size distribution) for accurate identification of chemical and physical properties of raw material. Optimum technological prescription was determined and geocement specimens were tested for identification of mechanical and thermal properties. Three series of specimens were heated up to 1000, 1100 and 1230°C and flexural strength was determined. The thermal analysis TMA and DMA were used for characterization of heat-resistant properties. The maximum shrinkage in the range 30-1000°C was for the first run in temperature rate 20°C/min. only 3%. The heating exposure at slower rate (3°C/min.) caused reduction of shrinkage up to 1.5% at 1000°C. Geocement represents attractive thermal properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička