Přejít k obsahu


Technologie obrobení dílce z materiálu POM C BLACK pro kontrolu výfukových systémů

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie obrobení dílce z materiálu POM C BLACK pro kontrolu výfukových systémů. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for machining a POM C BLACK part for exhaust system inspection
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Jedná se o technologii frézování tvarové součásti z plastového materiálu POM. Podstatou technologie je použití moderních progresivních nástrojů pro obrábění. Technologie dopodrobna řeší celou strategii obrobení od hrubování, přes velikost přídavků pro dokončování, až po samotné dokončení v požadovaných tolerancích. Pří obrábění nesmí docházet k přestupu tepla do obrobku, které by způsobilo jeho deformace. Z tohoto důvodu je nutné vhodně volit řezné podmínky.
Abstrakt EN: This is a technology for milling of shaped part made from plastic material ? POM. The base of the technology is the usage of modern progressive machining tools. The technology solves the whole machining strategy from roughing to finishing with designated dimensional tolerances. For finishing the technology also describes finish allowance. The transfer of heat between tool and work piece during machining is unwanted because of the deformation of work piece. So it is important to choose correct cutting condition.
Klíčová slova

Zpět

Patička