Přejít k obsahu


Numerical simulations of radial compressor stages with seals and technological holes

Citace:
SYKA, T., LUŇÁČEK, O., KŇOUREK, J. Numerical simulations of radial compressor stages with seals and technological holes. In EPJ Web of Conferences, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulations of radial compressor stages with seals and technological holes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Tomáš Syka , Ing. Ondřej Luňáček , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje numerické simulace proudění vzduchu v radiálních kompresorových stupních s využitím softwaru NUMECA CFD. V článku se řešily čtyři různé radiální kompresorové stupně. Při vyhodnocování jsme zjišťovali vliv ucpávek a technologických otvorů na pracovní charakteristiky a proudové pole. Výsledky získané z CFD simulací byly porovnány s hodnotami z empirického návrhového nástroje.
Abstrakt EN: Article describes numerical simulations of an air flow in radial compressor stages in the NUMECA CFD software. Four different radial compressor stages were solved in this article. During the tasks evaluating the stepped and straight impeller seals and technological holes influence on working characteristics and the flow field was observed. Also the CFD results comparison with results from the empiric design tool is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička