Přejít k obsahu


Jednorozměrná demokracie: případová studie "Otevřené společnosti" K. R. Poppera - koncept a možnosti

Citace:
STULÍK, O. Jednorozměrná demokracie: případová studie "Otevřené společnosti" K. R. Poppera - koncept a možnosti. In Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijních programů v oblasti politických věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 175-187. ISBN: 978-80-261-0324-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: One-dimensional democracy: a case study of "Open society" concept by K. R. Popper - potentialities
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ondřej Stulík ,
Abstrakt CZ: Stať je příspěvkem k rozpracované disertační práci autora. Má shrnovat základní možnosti pro výzkum a osvětlovat motivy pro zvolené téma. Hlavním tématem je nový pohled na Popperovo vnímání společnosti, a to ve smyslu dekonstrukce některých implikací, které z ní vyplývají, především implikací ve smyslu interpretací zástupců tzv. Rakouské školy liberalismu. Interpretace právě uvedených vedou k paradoxu vytvoření teorie uzavřeného společenství na bázi ideologické merketopie.
Abstrakt EN: This work offers new point of view on the Popper´s work with regard to a phenomenon of democracy based on the conservative-republican position. The main goal is to deconstruct the libertarian interpretation of Popper´s social philosophy posed by the Austrian school, which has created theory of closed community following (paradoxically) ?open society? paradigm. The theory of closed community is ideologically grounded in the marketopia concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička