Přejít k obsahu


Matematické 1-D modely potrubí pro použití v rámci softwaru navrženého pro simulace termohydraulických systémů

Citace:
ČIBERA, V., MATAS, R., LÁVIČKA, D. Matematické 1-D modely potrubí pro použití v rámci softwaru navrženého pro simulace termohydraulických systémů. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 1-D mathematical models of pipeline for use the simulation software for thermo-hydraulic system
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Václav Čibera , Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. David Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato technická zpráva se zabývá matematickým modelováním potrubí pro 1-D simulace v termohydraulických systémech. Základní část modelu je tvořena vztahy z termomechaniky a z empirických vztahů. Tento navržený prvek byl popsán s ohledem na co nejmenší výpočetní zátěž a zároveň s dostatečně přesným popisem probíhajícího děje. Pro zjednodušení matematického modelu byl použit předpoklad, že v potrubí neprobíhají tepelné ztráty.
Abstrakt EN: This technical report is focused to mathematical modeling pipeline for 1-D simulation of the thermal-hydraulic systems. The basic part of the model is composed of relations of thermodynamics and empirical relations. This designed element has been described with respect to the smallest computational requirements while fairly accurate description of the current process. The mathematical model was simplify by assuming that in the pipeline is without heat loss.
Klíčová slova

Zpět

Patička