Přejít k obsahu


Digitální podnik

Citace:
LEEDER, E., BUREŠ, M. Digitální podnik. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-17-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Factory
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Prof. Ing. Edvard Leeder CSc. , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Stále narůstající možnosti výpočetní a komunikační techniky vedou k postupné digitalizaci všech procesů technické přípravy výroby, vlastní výroby i jejího řízení. Digitalizace umožňuje zkvalitnit a zároveň zrychlit veškeré práce v celém životním cyklu výrobku. Poté, co se digitalizace uplatnila v systémech konstrukčně-technologických (CAD/CAM) a při následné integraci informací v podnikových plánovacích a řídicích systémech (PPS, MRP, ERP), pronikla nyní i do projektování, řízení a simulace výrobní základny, tedy do oblasti označované jako digitální podnik. Tento kurz vám právě tuto oblast a s ním spojené pojmy a témata představí. Setkáte se s různými trendy v této oblasti, softwarovými nástroji a praktickými příklady a ukázkami.
Abstrakt EN: The possibilities of computer and communication technologies increase constantly and they lead towards digitalization of all processes of technical production preparation, of the production itself and its management. Digitization also facilitates improvement and accelerates procedures throughout the product lifecycle. Digitization has applied in design-manufacturing systems (CAD/CAM) and in subsequent integration of information in business planning and management systems (PPS, MRP, ERP), nowadays it also penetrated into design, managements and simulation of manufacturing base, i.e. in the area described as digital factory. This course will introduce you into above mentioned concepts and terms. You will encounter a variety of trends in this field, software tools and practical examples and demonstrations.
Klíčová slova

Zpět

Patička