Přejít k obsahu


Úvahy o médiích a mediálním právu

Citace:
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Úvahy o médiích a mediálním právu. In Zmena práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 350-356. ISBN: 978-80-8095-084-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reflections on media and media law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ústav štátu a práva SAV
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , JUDr. Vlasta Formánková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vybranými otázkami spojenými s mediální legislativou a vztahem médií a soudnictví.
Abstrakt EN: The paper deals with selected issues associated with media legislation and media´s relationship with the judiciary.
Klíčová slova

Zpět

Patička