Přejít k obsahu


METAMORFOSIS DE LOS PATRONES DE MATRIMONIO DE LAS OSADAS GITANAS ESLOVACAS EN LAS ÁREAS URBANAS DE CHEQUIA

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. METAMORFOSIS DE LOS PATRONES DE MATRIMONIO DE LAS OSADAS GITANAS ESLOVACAS EN LAS ÁREAS URBANAS DE CHEQUIA. Revista de Antropología Experimental, 2013, roč. neuveden, č. 13, s. 399-419. ISSN: 1578-4282
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: spa
Anglický název: METAMORPHOSIS OF THE KINSHIP PATTERNS OF THE SLOVAK GYPSY SETTLEMENTS IN THE CZECH URBAN LOCALITIES
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá analýzou proměn sňatkových vzorců u sledované populace Romů/Cigánů z některých lokalit na východním Slovensku po jejich přesídlení do městkých lokalit v severních Čechách. Problematika je sledována na vzorku několika generací.
Abstrakt EN: This article is based on the analysis of the transformation of marital patterns among Gypsies after their post-WW II emigration from their settlements in Eastern Slovakia to Czech urban localities. First we analyse marital patterns observed in several Gypsy settlements in Eastern Slovakia across different generations and then we follow the lives of Gypsy migrants in the Czech Republic. We are trying to identify patterns and transformations related to the decisions made by these groups regarding the choice of the marital partner. Our goal is to document modes of interaction between kinship patterns, local economic and political situation and migration movements between the localities under investigation.
Klíčová slova

Zpět

Patička