Přejít k obsahu


Zařízení pro modelové ochlazování materiálu při materiálově- technologickém modelování

Citace:
MAŠEK, B., VOMELA, J., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š., PILEČEK, V. Zařízení pro modelové ochlazování materiálu při materiálově- technologickém modelování. Bubeneč, Praha 6, Česká republika, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Device for model cooling of material when conducting material-technological modeling
Rok vydání: 2014
Místo konání: Bubeneč, Praha 6, Česká republika
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Vít Pileček
Abstrakt CZ: Technické zařízení pro chlazení vzorků je tvořeno konzolou, která je ve své spodní části opatřena kolečky, k horní části konzoly jsou pak připevněny alespoň dvě pistole. Tyto pistole směšují tlakový vzduch s vodou a výslednou směs rozprašují na vzorek. Pistole jsou rovněž otočné kolem své osy a jsou přestavitelné podél ramene horní části konzoly pomocí třmenů. Konzola je rovněž výškově i horizontálně přestavitelná. Z těchto důvodů je možné v širokých mezích měnit vzdálenost a úhel, ze kterého je vzorek chlazen a uzpůsobit tak chlazení na míru konkrétnímu tvaru a rozměru testovaného vzorku v trhacím zařízení.
Abstrakt EN: The technical device for cooling of samples consists of console which is provided with wheels in ist lower part and there are also at least two cooling pistols fastened tot he console. These pistols mix compressed air with a water and the resulting mixture is then sprayed on the sample. These pistols are also rotatable about their axis and adjustable along the shoulder of top of the console by using calipers. The console is also vertically and horizontally adjustable. For these reasons, it is possible to widely vary the distance and the angle from which the sample is cooled and to adapt cooling for specific shape and dimensions of the tested samples in the tensile testing machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička