Přejít k obsahu


Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků

Citace:
HONNEROVÁ, P. Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 154 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of Spectral Emissivity of High-temperature Coatings
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody pro měření normálové spektrální emisivity povlaků za vysokých teplot. Jejím výsledkem je sestavená měřicí aparatura, metoda měření a vyhodnocení emisivity. Ověření výsledku proběhlo úspěšným využitím metody ve výzkumu vlastností vyvíjených vysokoteplotních vysoceemisivních povlaků a porovnáním výsledků měření s jinými pracovišti. Práce byla řešena v rámci studijního programu Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Západočeské univerzitě v Plzni ve spolupráci Katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd a odboru Termomechanika technologických procesů vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum.
Abstrakt EN: This PhD thesis deals with the development of new method for the measurement of normal spectral emissivity of coatings at high temperatures. Final experimental set-up and method for the measurement and evaluation of emissivity are results of this work. Verification of the results has been conducted by successful application of the method in the research of properties of high-temperature high-emissivity coatings and by comparison of measurement results with other laboratories. The results describe final experimental set-up, measuring and evaluation procedure. Application capabilities of the method are discussed. Results of the method verification and examples of the method application in the research of high-temperature coatings are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička