Přejít k obsahu


Management kvality ? Zero defect, TQM, model excellence

Citace:
BEBR, L., BÍCOVÁ, K. Management kvality ? Zero defect, TQM, model excellence. In Strojírenská technologie - Plzeň 2013 : sborník abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 5. ISBN: 978-80-261-0136-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MANAGEMENT OF QUALITY ? ZERO DEFECT,TQM, EXCELLENCE MODEL
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Lukáš Bebr , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je ukázat a přiblížit problematiku TQM, Zero defektu a výhody modelu excellence a jeho přínosů v oblasti, jak kvality, tak i obecně. V počátku jsou vysvětleny základní pojmy, definice a psychologie. Je zde srovnání QM s TQM jeho předností a jak se od sebe liší a navazuje se zde na velice diskutovaný model excellence. V návaznosti na to je ukázáno možné spojení mezi dvěma oblastmi, např. s ISO 9001. Pak jsou představeny požadavky na úspěšný růst kvalitních procesů, což je pro procesy, TQM a celkovou kvalitu velmi důležité a nepostradatelné. Základné definice TQM z normy a důvod, proč je všechno prováděno. V další části je blíže rozveden EFQM-model.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to describe the Total Quality Management (TQM) and the emerging Zero defect. The following aim is to show advantages and benefits of the excellence model, its quality and general use. The paper is divided into three main parts and a few other subparts to explain the necessary problems. The first part explains the basic terms, definitions, and psychologies in the way understandable for general public. The second part compares the Quality management with TQM. It highlights the priority and the differences of these approaches. In this part there is also the basic definition of the TQM from standard and the reason why everything is done. The last part follows with much discussed excellence model. The EFQM-model is explained in two schemes. The history of the model, its conception and basic principles are described here, too. In the very end we present the requirements for the successful growth of quality processes. This growth is very important and essential for overall quality and TQM. And finally there is a presentation of several prizes, which are annually awarded for the quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička