Přejít k obsahu


Hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren metodou PSA pro případ zemětřesení

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren metodou PSA pro případ zemětřesení. In Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. s. 25-27. ISBN: 978-80-7385-122-4 , ISSN: 1803-7372
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Technologická zařízení a průmyslové komplexy představují významný zdroj rizika. Zvyšují hodnoty rizika pro lidskou společnost, ekonomiku a životní prostředí. Proto se provádí řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, tj. je snahou zajistit bezpečný objekt a jeho bezpečné okolí. Zdrojů rizik je mnoho, proto odborníci soustřeďují úsilí na snížení prioritních rizik. Seznam prioritních rizik při projektování i při inspekcích během provozu jaderných elektráren se určuje metodou PSA (Probabilistic Safety Assessment). Článek shrnuje základní principy seismické PSA pro jaderné elektrárny stanovené v dokumentu MAAE ?IAEA TECDOC-724?. Článek porovná přístupy a upozorňuje na problematiku výběru hodnoty pro zadávací dokumentaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička