Přejít k obsahu


Prediktor systémové odchylky soustavy s významným podílem obnovitelných zdrojů v režimu poloprovoz

Citace:
JANEČEK, P., JANEČEK, E. Prediktor systémové odchylky soustavy s významným podílem obnovitelných zdrojů v režimu poloprovoz. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Predictor of system deviations of transmission system with a significant share of renewable sources
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Předmětem poloprovozu je prediktor systémové odchylky přenosové soustavy pro několikahodinový časový horizont. Tato predikce je využívaná pro operativní řízení soustavy. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu instalací obnovitelných a tak byl vyvinut a sestaven nový prediktor modelující vliv těchto zdrojů na soustavu.
Abstrakt EN: The subject of the pilot plant is a predictor of system deviations of transmission system for several hours time horizon. This prediction is used for operational management system. In recent years there has been a significant increase in renewable energy sources installations and so has been developed a new predictor modeling the effect of these resources on the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička