Přejít k obsahu


Analyzátor dostupnosti negarantované regulační energie v závislosti na výrobě FVE, predikci FVE a na systémové odchylce soustavy

Citace:
STŘELEC, M., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E. Analyzátor dostupnosti negarantované regulační energie v závislosti na výrobě FVE, predikci FVE a na systémové odchylce soustavy. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analyzer of the unguaranteed regulation energy availability considering area control error, production and prediction of photovoltaic energy.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Vlivem rostoucího množství měřených veličin a objemem sbíraných dat spojených s liberalizací trhu s elektřinou a instalací obnovitelných zdrojů energie dochází k zesložitění procesu zpracování a analýzy dat pro potřeby nákupu a plánování podpůrných služeb. Rozhodnutí s výrazným ekonomickým dopadem (např. nákup podpůrných služeb) mohou značně záviset na kvalitní analýze dostupných dat. Pro zainteresované uživatele (např. operátoři, obchodníci) neexistuje v současné době podpůrný analytický nástroj, který by zpracovával data z rozdílných datových zdrojů a zobrazoval je ve vhodné formě. Proto byl vytvořen Analyzátor dostupnosti negarantované regulační energie v závislosti na výrobě FVE, predikci FVE a na systémové odchylce soustavy, který zpracovává vybraná data a uživateli slouží jako analytický nástroj pro podporu rozhodnutí.
Abstrakt EN: Nowadays the complexity of the processing and analysis of the data for planning and purchase of ancillary services is arising due to higher number of the measured variables and increasing data volume associated with electricity market liberalization and massive installation of the renewables. Reasonable decision linked having significant economic impact (e.g. purchase of ancillary services) can strongly depend on the analysis of the available data. There is no decision support tool for involved users (e.g. operators, traders) which offers appropriate data processing and visualization methods. Therefore the Analyzer of the unguaranteed regulation energy availability considering area control error, production and prediction of photovoltaic energy has been developed. This decision support tool processes selected data, computes virtual datapoints and visualizes the results to the user in an appropriate way.
Klíčová slova

Zpět

Patička