Přejít k obsahu


Editor tréninkových scénářů pro aTT

Citace:
GRŮBER, M., TIHELKA, D., ŠMÍDL, L. Editor tréninkových scénářů pro aTT. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: aTT training script editor
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Grůber Ph.D. , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Editor tréninkových scénářů je komplementární program (software) pro Výukový program a Inteligentní trenažér, který má za úkol vytvářet scénáře letových situací pro jednotlivá tréninková sezení, uchovávat je, modifikovat a vkládat do trenažéru. Celý editor lze funkčně zhruba rozdělit na několik velice úzce propojených a spolupracujících komponent, a to 1) správu uživatelů zajišťující vytváření a management uživatelů, uživatelských skupin (uživatel, lektor, aj.) a rolí a umožňující zobrazit a vyhodnotit úspěšnost jednotlivých uživatelů v daných testech (na základě nastavených práv přístupu); 2) správu médií umožňující přidávání a editaci jednotlivých objektů s mediálním obsahem; 3) správu seznamů, která umožňuje vytvářet sady objektů s mediálním obsahem na základě určitých společných vlastností objektů v dané sadě; a konečně 4) editor výukových scénářů, což je GUI pro pro manipulaci a vytváření jednotlivých interakcí, úkolů, jejich sad, vlastních cvičení a kurzů, přičemž umožňuje interaktivní kontrolu sestavovaného cvičení.
Abstrakt EN: Training script editor is the complementary software for Training application and Smart simulator. Its task is to create scripts of air traffic situations trained during individual lessons, to store them, modify them and put them into the Smart simulator. The whole editor can be divided into several closely related and cooperative parts. Those are 1) users administration, allowing creation and management of user accounts, user groups (user, teacher, etc.) and roles. This part can also display and evaluate the success score of individual trainees in particular tests (based on the assigned access rules). 2) media management allowing to add and edit individual media-type objects. 3) sets management, which is part used to create sets of media-type objects when all objects in the set share some common property or properties. And finally 4) is the editor's GUI through which the individual interactions, tasks, whole exercises and courses. At the same time it allows the interactive check of the exercise built.
Klíčová slova

Zpět

Patička