Přejít k obsahu


A Search for Identity: Identity in Linguistic, Literary, Cultural, and Historical Perspectives

Citace:
Mišterová, I. A Search for Identity: Identity in Linguistic, Literary, Cultural, and Historical Perspectives. Plzeň, 13.09.2013 - 13.09.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Search for Identity: Identity in Linguistic, Literary, Cultural, and Historical Perspectives
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Lidskou identitou se vědci zabývají již od Aristotelových časů. Problematika identity a individuality se ocitla také v popředí středověké filosofie a později rovněž v dílech Reného Descarta. Koncepty a teorie věnované identitě prodělaly v minulosti výrazné změny a nabyly značných proporcí. Freud, Bakhtin, Lacan, Erikson, Ricoeur, Derrida a Kristeva se řadí mezi nejvýznamnější představitele oboru. Identita nalezla také specifické zobrazení v literatuře a kultuře. Specifický fenomén představuje národní identita.
Abstrakt EN: Human identity has occupied philosophers and scholars since Aristotle's conception of zoon politikon. The problem of personal identity and selfhood was brought to the forefront in medieval philosophy and restored to the place of prominence in the work of René Descartes, who proved his own existence by thinking. The conceptions and theories of personal identity have undergone significant changes and reached spectacular proportions. Identity has been explored from various perspectives and assigned a number of definitions. Freud, Bakhtin, Lacan, Erikson, Ricoeur, Derrida, and Kristeva rank among the most significant representatives of the field. Identity has, moreover, found specific representations in literature and culture. National identity formation can be perceived as an inherently political (and social) objective.
Klíčová slova

Zpět

Patička