Přejít k obsahu


Orientace vzdělávacích cílů pedagogiky umění ve smyslu dosahování kompetencí

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Orientace vzdělávacích cílů pedagogiky umění ve smyslu dosahování kompetencí. In Pedagogika umění - umění pedagogiky aneb inovativní, interkulturní a interdisciplinární přístupy k edukaci. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 53-60. ISBN: 978-80-7414-582-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Orientation of the educational objectives of art education in the sense of achieving competencies
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Přípěvek pojednává o soudobé evropské orientaci vzdělávání -zaměření na dosahování kompetencí. Zabývá se projevy a charakteristikami této orientace v rámci oboru Výtvarná výchova ? Pedagogika umění, teoretickým uchopením problematiky v Německu a Lucembursku.
Abstrakt EN: The contribution discusses the current European orientation of education ? focus on achieving competencies. It examines the features and characteristics of this orientation within the field of Art Education, and the theoretical concept of this issue in Germany and Luxembourg.
Klíčová slova

Zpět

Patička