Přejít k obsahu


Strany jednoho tématu ve střední Evropě

Citace:
CABADA, L., BÍLEK, J., HULEC, P., MÜLLER, P., PITAŘ, M., ŠTOLLOVÁ, S., VANSA, V. Strany jednoho tématu ve střední Evropě. 1. vyd. Brno : Václav Klemm, 2013, 169 s. ISBN: 978-80-87713-02-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Singe issue parties in Central Europe
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Václav Klemm
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Bc. Jaroslav Bílek , Bc. Pavel Hulec , Bc. Pavel Müller , Bc. Martin Pitař , Bc. Sandra Štollová , Bc. Vojtěch Vansa
Abstrakt CZ: Kniha je věnována problematice tzv. stran mezery (nice parties). V )vodní kapitole je nastíněna problematika stran mezery v politologické perspektivě, provedena operacionalizace pojmů, představen metodologický aparát a nastíněna typologie stran mezery. Následně je provedena analýza stran mezery v šesti středoevropských stranických a politických systémech s využitm nastíněného metodlogické rámce a typologie
Abstrakt EN: The book focuses on the niche parties. In the first chapter the issue and development of niche parties is analysed including the operationalisation of terms, methodological framework and own typology of niche parties. In the next chapters this typology is applied on the development in six Central European political and party systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička