Přejít k obsahu


Veřejnost a archeologie. Miniprůzkum 2006

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L., JANÍČEK, L. Veřejnost a archeologie. Miniprůzkum 2006. In Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012. Praha: Ústav pro archeologii Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Veřejná archeologie, o.s., 2013. s. 11-27. ISBN: 978-80-905579-1-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public and archaeology
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav pro archeologii Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Veřejná archeologie, o.s.
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D. , Mgr. Libor Janíček
Abstrakt CZ: Projekt "Veřejnost a archeologie" byl primárně zaměřen na shromáždění, analýzu a interpretaci názorů současné populace na význam archeologie. Průzkum se soustředil zejména na níže uvedená témata: archeologie a archeologové, zkušenost s činností archeologie, sledování a reflexe výsledků archeologie a hlubší zájem o archeologii. Byly zvoleny dvě cílové skupiny respondentů: padesát respondentů ze široké veřejnosti a padesát respondentů ze studentů 1. ročníku bakalářského studia na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Získané informace byly vyhodnoceny pro obě cílové skupiny zvlášť a tyto skupiny pak byly vzájemně porovnány.
Abstrakt EN: The Public and Archaeology project was focused on gathering data concerning the opinion of current population on archaeology. The public opinion survey included following questions: ideas on archaeology and archaeologists, experience with archaeological activities, monitoring of archaeological results and self interest. Opinions of two target groups were collected: 50 representatives of general public and 50 first-year undergraduate students of archaeology of the Department of archaeology, University of West Bohemia in Pilsen. The replies of the two target groups were analysed and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička