Přejít k obsahu


V Plzni na Karlově

Citace:
Lupták Burzová, P., Dvořáková, I., Hejnal, O., Růžička, M., Toušek, L. V Plzni na Karlově. Plzeň, 01.10.2012 - 30.11.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: In Pilsen's Karlov
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Petra Lupták Burzová Ph.D. , Bc. Ilona Dvořáková , Mgr. Ondřej Hejnal , PhDr. Michal Růžička Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výstava V Plzni na Karlově představuje téměř 80 let historie čtvrti, která se nacházela mezi Jižním (dříve Říšským) předměstím a letištěm na Borech v Plzni. Dnes již zaniklou dělnickou kolonii, vystavěnou pro Škodovy závody v letech 1910-1913 firmou Müller a Kapsa, tvořilo 10 bloků ulic s 217 domy, ve kterých žilo až 3 600 obyvatel. Karlov po dobu své existence tvořil relativně (prostorově i sociálně) uzavřenou sídelní strukturu s vlastní občanskou vybaveností, která dala vzniknout specifické identitě „Karlováků“, jež i přes demolici lokality v 80. letech 20. století dodnes přetrvává v paměti původních obyvatel. Výstava je výsledkem práce autorského týmu složeného z pracovníků působících na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a opírá se o etnografická a historická data a materiály, získané zejména díky spolupráci s žijícími pamětníky.
Abstrakt EN: In Pilsen’s Karlov is an exhibition presenting a 70-year history of the now defunct neighbourhood Karlov in Pilsen, Czech Republic. Karlov was built by Škoda Works in 1910 to 1913 and accommodate more than 3.000 of its workers. Placed between "Říšské [Jižní] předměstí" and the Bory airport, Karlov consisted of 10 streets spatially separated from the rest of the city’s build-up area. Being subordinated to the rhythm of the neighbouring Škoda Works, the inhabitants of Karlov witnessed all important milestones of the 20th century: formation of the Czechoslovak Republic in 1918, both world wars, as well as the firm establishment of the Communist regime afterwards. The final abolishment of Karlov, marked by the demolition of the last houses standing, merely illustrates Pilsen’s post-war urban development.
Klíčová slova

Zpět

Patička