Přejít k obsahu


Bezdomovectví, domov a reziduální prostor

Citace:
TOUŠEK, L. Bezdomovectví, domov a reziduální prostor. Brno, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Domov může být chápán jako prostorová jednotka určená k habitaci, která kombinuje a naplňuje různé znaky privátní sféry. Člověku poskytuje osobní teritorium, ochranu před přírodními živly a ostatními lidmi, nabízí mu naplňování jeho individuálních potřeb a vedle toho je i zpravidla místem základní společenské jednotky - rodiny a její reprodukce. Mimoto však domov poskytuje tomu, kdo se k němu vztahuje i identitu a emocionální uspokojení. Domov je tedy víc než dům nebo byt, ve kterém bydlíme. Je výsledkem vztahu mezi materiální dimenzí prostoru a sférou prostorové imaginace. Domov je fyzicky žitý, stejně tak jako představovaný. Je to místo, ke kterému lidé cítí pouto a jsou v něm zakořeněni. Ve svém příspěvku si kladu otázku, zda povaha prostorové praxe bezdomovců, tedy těch, kteří by z definice vlastního sociálního statusu domov mít neměli, umožňuje konstruovat místa, ke kterým se sami jako k domovu vztahují. Tuto otázku rozebírám na základě topografie míst jejich pobytu v městském prostoru. Primárně se zaměřuji na tzv. reziduální prostory, za které označuji privátní nebo veřejné prostory, které nemají z pohledu dominantní prostorové reprezentace plnohodnotnou povahu místa ve smyslu významotvorné lokace, protože postrádají funkci využití, jsou obtížně lokalizovatené a nejsou zpravidla ani pojmenované.
Klíčová slova

Zpět

Patička