Přejít k obsahu


Bohemistické miniatury

Citace:
HRDLIČKA, M. Bohemistické miniatury. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2013, 121 s. ISBN: 978-80-246-2176-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bohemian studies miniatures
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Publikace obsahuje 34 převážně krátkých příspěvků pojednávajících o vybraných pravopisných, mluvnických a lexikálních jevech současného českého jazyka, které dosud nebyly dostatečně zpracovány. Texty jsou částečně adresovány mluvčím rodilým a částečně zahraničním bohemistům.
Abstrakt EN: The book contains 34 mostly short contribution related to the selected spelling, grammatical and lexical phenomena from the contemporary Czech language, that are still not sufficiently depicted. The texts are partly targeted at Czech native speakers and partly they are addressed at foreign scholars of Czech
Klíčová slova

Zpět

Patička