Přejít k obsahu


Technologie obrobení formy pro zalisování katalyzátoru

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie obrobení formy pro zalisování katalyzátoru. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for machining of catalytic converter pressing form
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Jedná se o celkovou technologii obrobení formy pro zalisování dílů pláště výfukového tlumiče. Technologie pro obě poloviny formy je sestavena za čtyř základních bloků. Jedná se o blok těžkého hrubování, dohrubování, dokončování před kalením a výsledné dokončení po kalení. První fáze, těžké hrubování je zaměřeno na přípravu vnějších tvarů. Druhý blok, dohrubování řeší hrubování vnitřní rádiusové plochy. Část třetí, která je zaměřena finalizaci povrchu před kalením. Nejdůležitější v této části je dosažení co možná nejrovnoměrnějšího přídavku pro obrábění po kalení. Poslední čtvrtá část řeší obrobení po tepelném zpracování na požadované rozměry a definovanou jakost povrchu.
Abstrakt EN: It is a whole technology for machining of form used for pressing parts of exhaust silencer housing. The technology is for both half of the form and it is assembled from four basic blocks. The blocks of the technology are the hard roughing, roughing, finishing before hardening and finishing after hardening. First phase, the hard roughing is focused on preparation of external shape of the form. The inner cavity of the form is solved in the second block. The third part of the technology is focused on finalizing the inner surface before form hardening. The most important in this part of the technology is to reach the allowance for finishing after hardening as regular as possible. The last part of the technology solves the machining to designated dimensions and surface quality after heat treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička