Přejít k obsahu


Typová technologie obrobení základny zakládacího přípravku pro ohýbání trubek

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Typová technologie obrobení základny zakládacího přípravku pro ohýbání trubek. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Type technology for machining of the base of casting jig for tube bending
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Technologie obrobení základy je sestavena jako typová a to tak, aby ji bylo možné snadno a rychle upravovat podle potřeby. Technologii je možné rozdělit do několika základních kroků. V prvním kroku je provedeno přesné úhlování polotovaru, které má velký vliv celkovou výslednou geometrickou přesnost výsledných výrobků. V druhém kroku je provedeno obrobení otvorů a drážek na spodní straně základny. Tyto prvky slouží jako připojovací a to jednak k připojení základny na ohýbačku a rovněž pro připojení vložky do základny. Třetí krok je zaměřen na obrobení dosedacích ploch pro vložku. Tato část klade vysoké nároky na tvarovou a geometrickou přesnost a je rovněž nejvíce se měnícím prvkem celé geometrie součásti, tudíž i nejvíce se měnícím prvkem technologie.
Abstrakt EN: The technology for base machining is assembled as type technology in that way to allow easy overhauling if necessary. The technology could be divided into several basic steps. The precise positioning of the workpiece is done in the first step. This step has a great impact on the resultant geometrical precision of the products that the pressing form will produce. The holes and grooves in the bottom part of the pressing form are machined in the second step. Those elements serve for connection to the bender`s base plate and for connecting the spacer to the base. The third step of the technology is focused on machining the bearing surface for spacer. This part of the technology puts high demands on geometrical precision and it is also the most changeable element of the pressing form that means the change of this element causes changes in the technology of machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička