Přejít k obsahu


Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals

Citace:
AL-JAARY, A., ROKNABADI, M., MOLLAEE, M., ZABOLI, M., BEDHANI, M. Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals. International Journal of Electrochemical Science, 2014, roč. 9, č. 2, s. 720-727. ISSN: 1452-3981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Mahmoud Roknabadi , Masoud Mollaee , Mahdieh Zaboli , Mohammad Bedhani
Abstrakt CZ: Studujeme dielektrické vlastnosti BaTiO3 microcrystalů vyrobené legováním mechanickým způsobem v kulovém mlýně SPEX 8000ar. Zkoumáme teploty a hysterezní smyčky a Curieovu teplotu, dále také variace dielektrické konstanty. Získané výsledky ukazují, že existuje vztah mezi dobou mletí a Curieovou teplotou. Zjistili jsme, že s rostoucí dobou mletí dochází ke snížení zrnitosti, a také Curieovy teploty.
Abstrakt EN: Dielectric features of BaTiO3 microcrystals made by mechanical alloying method in the ball mill of SPEX 8000 are studied. Temperature and hysteresis loops are investigated and Curie temperature as well as dielectric constant variation are studied. The obtained results show that, there exists a relationship between the time of milling and the Curie temperature. We have established that with increasing milling time, grain size decrease, as well as Curie temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička