Přejít k obsahu


Structural, Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from DFT calculations

Citace:
AL-JAARY, A., NOUNEH, K., BILA, J., AULUCK, S., KAMARUDIN, H., SEKKAT, Z. Structural, Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from DFT calculations. International Journal of Electrochemical Science, 2014, roč. 9, č. 2, s. 955-974. ISSN: 1452-3981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural, Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from DFT calculations
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , K. Nouneh , Jiri Bila , S Auluck , H. Kamarudin , Z. Sekkat
Abstrakt CZ: Byly provedeny DFT analýzy disperze pásmové struktury s přidáním různých aniontových podskupin ze studované elektronické struktury spolu s anizotropií optických funkcí pro dva nadějné krystaly solárních článků Cu2ZnSnS4 a Cu2ZnSnSe4. Použili jsme state-of-the-art full potential linear augmented plane wave (FPLAPW) ve skalární relativistické verzi.
Abstrakt EN: DFT analyses of band structure dispersion and of contribution of different anionic sub-groups to the studied electronic structure together with the anisotropy of optical functions were performed for the two promising solar cell crystals Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4. We have applied the state-of-the-art full potential linear augmented plane wave (FPLAPW) method in a scalar relativistic version.
Klíčová slova

Zpět

Patička