Přejít k obsahu


Drift and Diffusion Component Studies in CdTe Structure for Photovoltaic Application

Citace:
AL-JAARY, A., SHAHIMIN, M., FAUZI, I. Drift and Diffusion Component Studies in CdTe Structure for Photovoltaic Application. International Journal of Electrochemical Science, 2014, roč. 9, č. 2, s. 700-709. ISSN: 1452-3981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Drift and Diffusion Component Studies in CdTe Structure for Photovoltaic Application
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , M.M Shahimin , I.F. Fauzi
Abstrakt CZ: Fotovoltaický článek je určen pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotoelektrického jevu. Solární články jsou nejatraktivnějším zdrojem využití solární energie, májí nejen vysokou účinnost, ale také chrání naše životní prostředí před znečištěním a produkují nulový skleníkový efekt. Byly provedeny studie sloučenin kadmia (CdTe) v solárních článcích. Tyto studie ukázaly, že CdTe může poskytnout dobrou účinnost a přitom je efektivní z hlediska nákladů
Abstrakt EN: A photovoltaic cell is designed to convert sunlight into electrical energy through the photoelectric effect. Solar cells are the most attractive source to harness solar energy; it is not only has high efficiency, but also protect our environment from pollution and producing zero greenhouse effect. There have been numerous studies on cadmium telluride (CdTe) compound in solar cell research. These studies have shown that CdTe can provide a good efficiency and yet be cost effective
Klíčová slova

Zpět

Patička