Přejít k obsahu


Thermoelectric properties, electronicstructure and optoelectronic properties of anisotropic Ba2Tl2CuO6 single crystal from DFT approach

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, S. Thermoelectric properties, electronicstructure and optoelectronic properties of anisotropic Ba2Tl2CuO6 single crystal from DFT approach. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 354, č. Neuveden, s. 216-221. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric properties, electronicstructure and optoelectronic properties of anisotropic Ba2Tl2CuO6 single crystal from DFT approach
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Saleem Ayaz Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: První Výpočet byl proveden pro elektronickou strukturu, elektronickou hustotu náboje, Fermiho povrch, optických a termoelektrických vlastností materiálu Ba2Tl2CuO6. Z elektronové pásové struktury a dvou překrývajících se pásů a hustoty stavu na Fermi úrovni (29.2states/Ryd-cell) se potvrzuje supravodivé chování. Barvy z Fermiho povrchu nám ukazují rychlost elektronů a sílu supravodivosti
Abstrakt EN: First principle Calculation was performed for the electronic structure, electronic charge density, Fermi surface, optical and thermoelectric properties of Ba2Tl2CuO6 compound. From the electronic band structure the two overlapping bands and the density of state at Fermi level(29.2states/Ryd-cell) confirms the superconducting behavior. Colors of the Fermi surface elucidate speed of electrons and strength of the superconductivity as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička