Přejít k obsahu


Structural, elastic, thermal, electronic and optical properties of Ag2O under pressure

Citace:
UD DIN, H., AL-JAARY, A. Structural, elastic, thermal, electronic and optical properties of Ag2O under pressure. Computational Materials Science, 2014, roč. 83, č. únor, s. 474-480. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural, elastic, thermal, electronic and optical properties of Ag2O under pressure
Rok vydání: 2014
Autoři: Haleem Ud Din , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku, studujeme strukturální, elastické, tepelné, elektronické, optické vlastnosti Ag2O při vystavení vysokému tlaku. Používáme metody full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) s frameworkem Density functional theory (DFT), který je implementován ve Wien2k kódu. Použili jsme local density approximation (LDA), Generalized Gradient approximation (GGA) and Engel-Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA) pro výpočet strukturálních vlastností při tlaku 0,0 - 20,0 GPa
Abstrakt EN: In present paper, the structural, elastic, thermal, electronic, optical properties at ambient and high-pressure study of Ag2O are performed using the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the framework of Density functional theory (DFT) as implemented in Wien2k Code. We have used the local density approximation (LDA), Generalized Gradient approximation (GGA) and Engel-Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA) for calculating structural properties at 0.0-20.0 GPa pressure.
Klíčová slova

Zpět

Patička