Přejít k obsahu


Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1937

Citace:
NOVOTNÝ, L. Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1937. Moderní dějiny, 2013, roč. 21, č. 2, s. 101-130. ISSN: 1210-6860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Foreign Office, the British Legation in Prague, and the Sudetengerman guestion in 1937
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená studie je založena na analýze britských nevydaných pramenů, týkajících se produkce britského vyslanectví v Praze, a dokládá, že rok 1937 znamenal změnu ve vnímání Československa ze strany vyslanectví oproti předchozí době. Jeho vedoucí představitelé, vyslanec sir Basil Cochrane Newton a tajemník Robert Hadow, se stále více klonili k závěru, že se Praha musí dohodnout se Sudetoněmeckou stranou. Jednalo se o jednoznačný názorový posun ve srovnání s rokem 1936, kdy britské vyslanectví v Praze požadovalo spíše jednání se všemi sudetskými Němci, tedy i s aktivistickými stranami.
Abstrakt EN: The present study is based on an analysis of British unpublished sources related to the activities of the British Legation in Prague and shows that the year 1937 constituted a change in the Legation´s views of Czechoslovakia compared to the preventing period of time. Its leading officials, Envoy Basil Newton and Secretary Robert Hadow, increasingly tended to the opinion that Prague must achieve an agreement with the Sudeten German Party.
Klíčová slova

Zpět

Patička