Přejít k obsahu


INSULATOR TO METAL TRANSITION AND OPTICAL RESPONSE OF CsCl UNDER PRESSURE

Citace:
NAEEMULLAH, N., MURTAZA, G., KHENATA, R., AL-JAARY, A., NAEEM, S., KHALID, M. INSULATOR TO METAL TRANSITION AND OPTICAL RESPONSE OF CsCl UNDER PRESSURE. International Journal of Modern Physics B, 2014, roč. 28, č. 6, s. "1452247.1"-"1450047.11". ISSN: 0217-9792
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INSULATOR TO METAL TRANSITION AND OPTICAL RESPONSE OF CsCl UNDER PRESSURE
Rok vydání: 2014
Autoři: N. Naeemullah , G. Murtaza , R. Khenata , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , S. Naeem , M.N. Khalid
Abstrakt CZ: Teoretické výpočty sloučeniny cesium chloridu (CsCl) byly provedeny za použití nejmodernější metodou full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW). Vypočtené strukturální parametry jsou ve shodě s experimentálními výsledky. Zakázané pásmo sloučeniny se snižuje s nárůstem tlaku až na 507 GPa, elektronická povaha sloučeniny se změnila z izolantu na vodičm Změny jsou také v optických vlastnostech, jako je reálné a imaginární části dielektrické funkce, optická vodivost a odrazivosti CsCl při vysokém tlaku.
Abstrakt EN: First principle calculations on cesium chloride (CsCl) compound have been performed using state of the art full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method. Calculated structural parameters are found in excellent agreement to the experimental results. Band gap of the compound decreases with the increase of pressure. At 507 GPa, electronic nature of the compound changed from the insulating to metallic. Changes are reported in the optical properties like real and imaginary parts of dielectric function, optical conductivity and reflectivity of CsCl on application of high pressure.
Klíčová slova

Zpět

Patička