Přejít k obsahu


Technologie produktivního obrobení hluboké kapsy

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie produktivního obrobení hluboké kapsy. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for productive machining of deep pocket
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Workpress Aviation s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Technologie je zaměřena na obrobení hluboké kapsy dílu ze slitiny leteckého hliníku. Jedná se o kompletní technologii, která řeší kapsu od hrubování, předdokončování, až po samotné dokončování. Technologie klade důraz na hospodárnost procesu obrábění a proto je navržena tak, aby bylo možné maximálně využít efektivní délku řezné hrany u monolitních válcových fréz ze slinutého karbidu. Proto je při hrubování a předdokončování kladen důraz zejména na vysoký úběr materiálu za jednotku času. Oproti tomu, při dokončování je kladen důraz především na výslednou kvalitu obrobeného povrchu a jeho geometrickou přesnost.
Abstrakt EN: The technology is focused on the machining of deep pocket in part made form aerospace aluminum alloy. It is the whole technology that solves the pocket from roughing, pre-finishing and finishing. The technology puts emphasis on economy of the machining process and it is designed for maximal utilization of effective length of cutting edge of monolithic cylindrical mills made from sintered carbide. For roughing and pre-finishing is putted stress on high material removal rate for unit of time. In opposite of this the finishing is designed for high quality of resultant surface and for geometrical precision of the part.
Klíčová slova

Zpět

Patička