Přejít k obsahu


Technologie frézování tenkostěnného štíhlého dílu ze slitiny leteckého hliníku

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie frézování tenkostěnného štíhlého dílu ze slitiny leteckého hliníku. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for milling of thin-walled, slim part made form aerospace aluminum alloy
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Workpress Aviation s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Jedná se o technologii frézování tenkostěnného štíhlého dílu ze slitiny leteckého hliníku. Technologie kompletně řeší celý díl a to včetně systému upínání, který má významný vliv na vznik a šířen vibrací v soustavě stroj-nástroj-obrobek. Nedílnou součástí je volba použitého řezného nářadí a řezných podmínek. Podmínky nejsou závislé pouze na stabilitě řezného procesu, ale rovněž na systému upnutí, respektive velikosti a směru reakčních sil k silám řezným. Vzhledem k malé tuhosti vyhrubovaného obrobku je třeba snížit řezné síly tak, aby nedošlo k vytržení obrobku z upnutí.
Abstrakt EN: It is a technology for milling of thin-walled, slim part made form aerospace aluminum alloy. The technology solves whole part completely with clamping system that has an influence on vibration genesis and distribution in machine-tool-workpiece system. The technology contains also the choice of cutting tool and cutting conditions. The cutting conditions depend not only on cutting process stability but also on the clamping system – that means on the magnitude and direction of reaction force in comparison to cutting force. The cutting force must be reduced because of small rigidity of roughed workpiece or else could be the workpiece pulled off from clamping.
Klíčová slova

Zpět

Patička