Přejít k obsahu


Technologie obrobení tenkostěnných rámečků ze slitiny hliníku

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie obrobení tenkostěnných rámečků ze slitiny hliníku. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for machining of thin-walled frames made from aluminum alloy
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Workpress Aviation s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Jedná se o technologii obroubení tenkostěnného dílu ze slitiny leteckého hliníku. Podstata technologie spočívá v nalezení optimálních podmínek pro monolitní frézovací nástroje. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejvyššího úběru materiálu a při dodržení požadované jakosti obrobeného povrchu. Vzhledem k tomu, že se jedná jak o funkční, tak i pohledový díl, je nutné minimalizovat stopy po obrábění. Velký poměr mezi celkovou velikostí a tloušťkou stěny dílu způsobuje, že díl je velmi náchylný na rozkmitání, které způsobují zuby nástroje při záběru do materiálu. To má za následek, že toto kmity jsou vizuálně přeneseny na povrch součásti. Tento negativní vliv je možné řešit pouze vhodnou volbou technologických podmínek.
Abstrakt EN: It is a technology for machining of thin-walled part made from aerospace aluminum alloy. The base of the technology is to find optimal cutting conditions for monolithic milling tools. The main aim is to reach as high material removal rate as possible with respect to surface quality. Because the manufactured part is both, functional and decorative, the tool paths after machining on the surface must be minimized. The high ratio between part dimension and wall thickness causes that, the part vibrates easily. These vibrations are caused by tool`s tooth when entering the cut and the vibrations could be visually transmitted to the resultant surface. This negative influence could be solved by choosing appropriate cutting conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička