Přejít k obsahu


Technologie frézování ozubení časovacího kotouče

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Technologie frézování ozubení časovacího kotouče. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for milling of teeth of timing wheel
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Strojírna Vrága s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Technologie obrobení kotouče řeší část frézování, to znamená, že se vychází z polotovaru po soustružnických pracích. Obrobení je sestaveno tak, že je vždy kompletně obrobena jedna zubová mezera a následně dojde k pootočení a obrobení následující zubové mezery. Vzhledem k tomu, že zubová mezera je tvarová, je zapotřebí použití speciálního tvarového nástroje. Ten to nástroj byl rovněž navržen v rámci technologie. Při obrábění je třeba brát zřetel na to, že díl bude následně po obrobení pokoven, je tedy nutné vhodně korigovat rozměry tak, aby tolerance požadované výkresem byly dosaženy až po pokovení.
Abstrakt EN: The technology for machining of timing wheel solves a part of milling operation that means we came out from workpiece after turning operations. The machining is designed for complete machining of one tooth space and then is the wheel rotated and the next tooth space could be machined. The special shaped tool must be used because the tooth space is shaped. A design of this tool is a part of the technology. The dimensions of resultant timing wheel must be corrected because of total allowance prescribed on the documentation must be accomplished after the wheel gets metalized.
Klíčová slova

Zpět

Patička