Přejít k obsahu


Cenné papíry na jméno v novém občanském zákoníku

Citace:
VÍTEK, J. Cenné papíry na jméno v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 12, s. 433-443. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nominative Shares in the New Civil Code
Rok vydání: 2013
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek navazuje na dřívější článek s názvem „Právní úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku“ publikovaný v časopisu Obchodní právo č. 12/2012 (s. 426 a násl.). Zaměřuje se na definici cenných papírů jak je upravena v § 514 nového občanského zákoníku.
Abstrakt EN: Submitted article refers to the previous article presented in Obchodní právo journal, No. 12/2012, titled “Legal regulation of securities in the new private law”. The article focuses in detail on the legal definition of securities contained in section 514 of New Civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička