Přejít k obsahu


Počítačem podporovaná výuka

Citace:
FILIPI, Z., CARBOVÁ, A., VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka. 2013.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer-based learning
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Mgr. Anna Carbová , PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem je získání základního přehledu, vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktické analýzy možností využití multimediálního počítače pro výuku. Obsah: Historický vývoj užití počítačových systémů ve vzdělávání a současné tendence. Internet a didaktické aspekty jeho využití ve výuce. Projekty výuky s internetovou podporou. Otevřené technologie ve vzdělávání. Počítačová gramotnost.
Abstrakt EN: The aim is to get a general overview, knowledge, skills and attitudes in teaching analysis of options using multimedia computer for teaching. Content: Historical development of the use of computer systems in education and current trends. Internet and didactic aspects of its use in teaching. Projects Teaching with Internet support. Open technologies in education. Computer literacy.
Klíčová slova

Zpět

Patička