Přejít k obsahu


Práce s interaktivní tabulí

Citace:
JAKEŠ, T. Práce s interaktivní tabulí. 2011.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Working with interactive whiteboard
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Tomáš Jakeš
Abstrakt CZ: Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.
Abstrakt EN: The course introduces students to the use of interactive whiteboards in the classroom. Applicants are first acquainted with the controls and the possibilities of interactive whiteboards and the accompanying software, Smart Notebook. The next section focuses on the proper choice of activities and efficient acquisition and processing of data in the creation of their own educational multimedia material to support cross-curricular links. In addition to the generation of a special software introduces students to the presentation with the support of interactive whiteboards. The final chapter consists of an overview of important parameters for selection and placement of interactive whiteboards in school.
Klíčová slova

Zpět

Patička