Přejít k obsahu


Antropologická zpráva Plzeň Roudná

Citace:
PANKOWSKÁ, A., LUNGOVÁ, V. Antropologická zpráva Plzeň Roudná. 2013 : Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek ZIP o.p.s., 2013. 51 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: 2013
Název zdroje: Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek ZIP o.p.s.
Autoři: Mgr. Anna Pankowská , Veronika Lungová
Abstrakt CZ: Základní antropologická analýza lidských kosterních ostatků ze záchranného archeologického výzkumu v Plzni Roudná. Archeologiký výzkum probíhal pod vedením Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek ZIP o.p.s. Soubor 33 hrobů pochází ze středověkého a novověkého hřbitova u kostela Všech Svatých.
Klíčová slova

Zpět

Patička